Τι είναι τα post και τα pages και ποια η διαφορά μεταξύ τους

Στο WordPress, τα “Post” και τα “Pages” είναι δύο διαφορετικοί τύποι περιεχομένου που μπορείτε να δημιουργήσετε στην ιστοσελίδα σας. Και τα δύο χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσετε και να δημοσιεύσετε περιεχόμενο, αλλά έχουν διαφορετικούς σκοπούς και χαρακτηριστικά. Ας δούμε τις βασικές διαφορές:

  1. Posts (Άρθρα): Τα άρθρα είναι τα κύρια κομμάτια περιεχομένου σε ένα ιστολόγιο. Συνήθως, τα άρθρα είναι χρονολογικά ταξινομημένα, με τα πιο πρόσφατα να εμφανίζονται πρώτα. Τα άρθρα συνήθως περιέχουν ενημερώσεις, αναλύσεις, σχόλια και άλλα περιεχόμενα που αλλάζουν συχνά. Μπορείτε να οργανώσετε τα άρθρα σας σε κατηγορίες και να προσθέτετε ετικέτες για να βοηθήσετε τους αναγνώστες να βρουν εύκολα περιεχόμενο.
  2. Pages (Σελίδες): Οι σελίδες είναι στατικές σελίδες περιεχομένου που δεν αλλάζουν συχνά. Συνήθως, χρησιμοποιούνται για σταθερό περιεχόμενο όπως “Σχετικά με εμάς”, “Επικοινωνία”, “Υπηρεσίες” και άλλες σελίδες που παρέχουν πληροφορίες που παραμένουν σταθερές με το πέρασμα του χρόνου. Οι σελίδες δεν χρονολογικά ταξινομούνται όπως τα άρθρα και συνήθως δεν έχουν κατηγορίες ή ετικέτες.

Κύριες διαφορές:

  • Χαρακτήρας του Περιεχομένου: Τα άρθρα είναι δυναμικά περιεχόμενα που αλλάζουν συχνά, ενώ οι σελίδες περιλαμβάνουν σταθερές πληροφορίες.
  • Ταξινόμηση: Τα άρθρα ταξινομούνται κατά κύριο λόγο με βάση τη χρονολογία, ενώ οι σελίδες δεν έχουν συγκεκριμένη χρονολογική διάταξη.
  • Κατηγορίες και Ετικέτες: Τα άρθρα μπορούν να έχουν κατηγορίες και ετικέτες για οργάνωση και αναζήτηση, ενώ οι σελίδες δεν έχουν αυτές τις δυνατότητες.
  • Ιεραρχία: Οι σελίδες μπορούν να ενσωματώνουν υποσελίδεις για δημιουργία ιεραρχίας, ενώ τα άρθρα δεν έχουν αυτήν τη δυνατότητα.
  • Χρήση: Οι σελίδες συνήθως χρησιμοποιούνται για σταθερά και στρατηγικά περιεχόμενα, ενώ τα άρθρα για ενημερωτικό και διασκεδαστικό περιεχόμενο.

Συνολικά, τα άρθρα και οι σελίδες σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε διαφορετικούς τύπους περιεχομένου που καλύπτουν τις ανάγκες και τους στόχους της ιστοσελίδας σας.

more insights

css selection mouse

How to CSS Mouse Selection

::selection { /* … */ } p::selection { color: red; background-color: yellow; } Μόνο ορισμένες ιδιότητες CSS μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ::selection: colorbackground-colortext-decorationκαι τις σχετικές

Read more >